Burdur Bayan Masöz Hizmetleri Esra

Burdur Bayan Masöz

Burdur Bayan Masöz Öncelikle şu bayağı tespiti yapalım: Bir kocanın eşine tecavüze etmesi hukuken mümkün değildi. Bir defa evliliklerini tamama erdirdiklerinde koca eşinin bedenine haiz oluyordu. Hukuka bakılırsa evli hanım ömür boyu cinsel itaate razıydı. Elbet kocaların eşlerine karşı ne çoğunlukla şiddete başvurduklarını hiçbir şekilde bilemeyiz ama eğer sabırlıysalar ve davaya para harcamaya istekliyseler, eşlerini boyun eğmeye zorlamanın başka bir yolu da vardı: kilise mahkemesi. Kilise mahkemeleri ortaçağ boyunca bir eşin diğeriyle cinsellik yapmayı reddettiği tartışmalar da dahil evlilikle ilgili davaların çoğuna bakıyordu.

Artık eşinin kendisiyle ilgilenmediği söyleyen bir koca, onu yatağa dönmeye zorlayan bir kilise emri çıkarttırabiliyordu. Hakimlere bakılırsa evli hanım kocasına ödemek zorunda olduğu cinsel bir borca giriyordu. Bunun bir vagon dolusu hayvan yemi için ödeme yönergeı vermekten bir farkı yoktu. Evlilik sırasında koşullar değişse bile “evlilik” borcu tatbik edilebiliyordu. Papa III. Alexander (1159–81) benzer biçimde bir otorite, kocası cüzama yakalandığında bile bir kadının evlilik borcunun sürdüğüne hükmetmişti. Öte taraftan evlilik borcu doktrini iki yoldan yürüyordu: hanımlar yıllar içinde çekiciliklerini yitirseler bile kocalarının kendilerine layıkıyla hizmet etmeleri yönünde kilise hakiminden bir emir çıkarmasını isteme hakkına sahiptiler.

Burdur Bayan Masöz

Burdur Bayan Masöz Dolayısıyla cüzamlı bir hanım hastanede sex oluşturmaya devam etmesini isteyebilirdi kocasından. Keza kocasından ayrı yaşayan bir kadın, cinsel gereksinimlarını karşılamasını kocasına şart koşan bir kilise davası açabilirdi. Yargı şöyle buyuruyordu: “[Koca] baba evindeki [karısını] haftada bir gece ziyaret ederek evlilik borcunu ödemekle yükümlüdür ve aksi emredilmedikçe bu yükümlülüğünü dosdoğru yerine getirmeyi sürdürmelidir.” Kilisenin insanları birbirleriyle cinsellik oluşturmaya zorlaması fikri, Hıristiyan sex hukukunun bir çok çelişkisinden biridir.

Eğer seks evlilikte bile günahsa, kilise niçin eşlerden cinsellik yapmalarını istiyordu? Cevap Aziz Augustinus’a kadar giden temel Hıristiyan inancından geliyordu: seks dürtüsü kontrol edilemezdi. İnsan ne yaparsa yapsın, Âdem ile Havva’nın ilk günahı, cinsel organların tatmin aramaya devam etmesine sebep olmuştu. Kilisenin amacı, cinsellik dürtüsünün evlilik haricinde başka yönlere sapmasını önlemekti. Eşleri olmayan hanım ve erkekler ruhlarını tehlikeye atacak amelleri işleme riskini taşıyorlardı. Evlilik borcu neredeyse her şeye baskın çıkacak kadar temel bir şeydi.